Forfaitaire kilometervergoeding

Werknemers en bedrijfsleiders mogen voor hun beroepsmatige verplaatsingen met hun privé-voertuig een forfaitaire kilometervergoeding aanrekenen.

De belastingadministratie staat toe dat de terugbetaling van de gemaakte autokosten via een forfaitaire kilometervergoeding gebeurt als het totaal aantal beroepsmatig aangerekende kilometers niet meer dan 24.000 kilometer op jaarbasis bedraagt. Leg je meer beroepsmatige kilometers af, dan zal de fiscus bijkomend bewijs opvragen. Toch is het aan de fiscus om te bewijzen dat de kilometervergoeding dan geen verdoken loon is.

Standaard bedraagt de forfaitaire kilometervergoeding het bedrag dat de federale ambtenaren krijgen als ze hun persoonlijk voertuig gebruiken in dienstverband.

PeriodeBedrag / km
01.07.2017 - 30.06.20180,3460
01.07.2016 - 30.06.20170,3363
01.07.2015 - 30.06.20160,3412
01.07.2014 - 30.06.20150,3468
01.07.2013 - 30.06.20140,3460
01.07.2012 - 30.06.20130,3456

Toch is een hogere kilometervergoeding mogelijk, maar dan moet u aan de fiscus kunnen bewijzen dat dit hoger bedrag verantwoord is of overeenstemt met de werkelijke kostprijs.

De forfaitaire kilometervergoeding is aftrekbaar volgens de normale regels voor de aftrek van de autokosten. Daarbij wordt 30% van de vergoeding geacht voor de brandstofkosten te zijn.
Dit maakt dat 30% van de forfaitaire vergoeding aftrekbaar zal zijn aan 75%.
De overige 70% van de kilometervergoeding geldt voor de overige autokosten en is aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot.