Vergunningen

Wie goederen wilt verkopen of diensten leveren buiten de handelsvestiging, dus deur-aan deur, op de openbare weg, op markten of andere openbare plaatsen, moet hiervoor een machtiging aanvragen bij een ondernemingsloket (de zogenaamde leurkaart).

Mensen die geen Belg of EU-onderdaan zijn, moeten een beroepskaart kunnen voorleggen. Deze kan via een ondernemingsloket worden aangevraagd en wordt voor maximaal vijf jaar toegekend.

Beenhouwers-spekslagers tenslotte hebben een vergunning van de FOD Economie en Middenstand nodig.