De starters-bvba

De starters-bvba is een striktere variant op de bvba. Het heeft als grote voordeel dat u de vennootschap kan oprichten met minimaal 1 euro en toch kunt genieten van alle kenmerken van een gewone bvba. Maar anderzijds moet u rekening houden dat er meer verplichtingen verbonden zijn bij de opstart.

Zo bent u verplicht om het financieel plan te laten opmaken met bijstand van een erkende boekhouder of accountant.

Daarnaast kan u de starters-bvba wel oprichten met 1 euro kapitaal, maar ten laatste 5 jaar na oprichting moet het kapitaal minstens 18.550 euro bedragen. Vanaf dan verliest ze haar bijzondere hoedanigheid en gaat ze als een gewone bvba verder door het leven.

Bovendien bent u wettelijk verplicht dat zolang de starters-bvba bestaat dat 25% van de winst gereserveerd wordt – en dus in de vennootschap blijft.

Voordelen

  • U kan een starters-bvba oprichten met slechts één euro kapitaal.
  • Het is een waardig alternatief voor de eenmanszaak.

Nadelen

  • Aandelen van de starters-bvba mogen niet in handen zijn van andere vennootschappen (bijvoorbeeld uw managementvennootschap).
  • U moet ieder jaar 25% van de winst reserveren zolang de starters-bvba bestaat.
  • Omwille van het lage startkapitaal is het onmogelijk om een dividendpolitiek te voeren waarbij men kan blijft genieten van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting.