Basiskennis bedrijfsbeheer

Het bewijs van basiskennis van bedrijfsbeheer kan enerzijds geleverd worden op basis van uw studies of anderzijds op basis van uw beroepsverleden.

Indien u zelf de basiskennis bedrijfsbeheer niet kan aantonen, dan kan uw echtgenoot/echtgenote, wettelijk samenwonende partner of de partner waarmee u minstens zes maanden samenwoont voor u de basiskennis bedrijfsbeheer aantonen.

Ook uw zelfstandige helper, uw werknemer belast met het bedrijfsbeheer of een familielid (bloed- of aanverwant) tot in de derde graad kan het bewijs voor u leveren.

Let wel op! Indien u een vennootschap start, dan moet de basiskennis bedrijfsbeheer steeds bewezen worden door de zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder van de vennootschap die effectief belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

In principe moet elke handelaar en ambachtsman zijn kennis van bedrijfsbeheer kunnen bewijzen. Toch zijn er een aantal beroepen die door een eigen, specifieke wet worden gereglementeerd, waardoor zij hun kennis van bedrijfsbeheer niet meer moeten bewijzen bij de inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Zij moeten dan wel beschikken over een voorafgaandelijke toelating om de activiteit uit te oefenen.

Het gaat om de volgende beroepen:

  • Vastgoedmakelaar
  • Effectenmakelaar
  • Vervoerder van goederen over de weg, uitgezonderd koerierdienst
  • Vervoerder van personen over de weg, uitgezonderd taxichauffeur en luchthavenvervoer
  • Vervoerder van goederen over de binnenwateren
  • Directeur van een autorijschool
  • Verzekeringsagent
  • Verzekeringsmakelaar
  • Sommige thuisverkopers onder welbepaalde voorwaarden