Wanneer 6% BTW op renovatiewerken?

Sinds 12 februari 2016 gelden er nieuwe regels voor de toepassing van het verlaagde tarief van 6% BTW op renovatiewerken. Sinds die datum geldt namelijk dat de privéwoning voortaan minstens 10 jaar in gebruik moet zijn genomen om te kunnen genieten van het verlaagde tarief. Tijd om de regels nog eens op een rijtje te zetten.

Voorwaarden 6% BTW op renovatiewerken

 • Het tarief geldt enkel voor de renovatie- en herstellingswerken van de privéwoning
 • De woning wordt uitsluitend gebruikt als privéwoning (of slechts een bijkomstig deel ervan dient om uw beroep uit te oefenen)
 • De woning moet minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik genomen zijn – tenzij voldaan aan voorwaarden overgangsmaatregelen.
 • De werken moeten rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar, vruchtgebruiker of huurder) gefactureerd worden.
 • De renovatiewerken hebben betrekking op de woning zelf en voldoen aan de voorwaarden hieronder vermeld.

Overgangsmaatregel

Was u reeds bezig met renovatiewerken en waren deze op 12 februari 2016 nog niet voltooid of had u reeds concrete plannen voor 12 februari 2016, dan voorziet men nog in een overgangsmaatregel die geldt tot 31 december 2017.

Om te kunnen genieten van de overgangsmaatregel  – waarbij de privéwoning minstens 5 jaar oud moet zijn om te kunnen genieten van 6% BTW op renovatiewerken – moeten de werken onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht.

U dient dan te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De woning moet voor het eerst in gebruik genomen zijn tussen 01.01.2007 en 31.12.2011
 • U had recht op het verlaagde tarief van 6% onder de oude regeling
 • De overeenkomst met betrekking tot de concrete werken moet gesloten zijn voor 12 februari 2016.
 • De stedenbouwkundige vergunning of meldingsformulier voor de werken moet ingediend zijn voor 12 februari 2016.
 • De factuur voor deze werken moet uiterlijk 31 december 2017 uitgereikt worden.

Welke renovatiewerken kunnen gefactureerd worden aan het verlaagde tarief van 6%?

Werken aan de binnenkant van de woning

 • sanitair (wc’s, bad, douche, lavabo …) aangesloten op de waterleiding of de riolering, bijhorende vaste badkamerkasten op maat, vaste ventilators en luchtverversers in de badkamer
 • nieuwe elektriciteit (leidingen, stopcontacten …)
  Voor verlichtingsarmaturen en bijhorende lampen geldt het btw-tarief van 21%, behalve als die armaturen volledig ingewerkt zijn in het plafond.
 • een elektrische bel, vaste brandalarmtoestellen, vaste alarmtoestellen tegen diefstal, huistelefooninstallatie (als blijvend verbonden aan de woning)
 • centrale verwarming of airconditioning met alle toestellen inbegrepen
  De levering met plaatsing van kachels, radiators, individuele convectors op hout, kolen, olie, gas of elektriciteit kan ook aan het btw-tarief van 6%
 • elektrische convectors moeten rechtstreeks en blijvend zijn aangehecht aan de elektrische installatie van het gebouw. Voor elektrische convectors die enkel via een stopcontact zijn aangesloten, geldt het btw-tarief van 21%.
 • isolatie van de woning
 • wandbekleding, vloerbekleding (tegels, laminaat …) die wordt vastgemaakt of ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte
 • een nieuwe schouw, open haard
 • een keuken bestaande uit opbergkasten, gootsteen, afzuigkap …
  Voor inbouwtoestellen zoals oven, microgolf, kookplaat, gas- of elektriciteitsfornuis, koelkast, diepvriezer, vaatwasmachine, wasmachine en droogkast geldt steeds het btw-tarief van 21%.
 • opbergkasten die onroerend van aard zijn, bijv. als scheidingswand tussen twee kamers
 • het afkrabben en vernissen van parketvloeren
 • de binnen- en buitenschilderwerken en het behangen

Werken aan de buitenkant van de woning

 • vernieuwen van de voorgevel van de woning door haar te bepleisteren, er een nieuwe baksteen voor te plaatsen, het mos te verwijderen, te hervoegen, het verwijderen van aanslag op gevels door zandstralen of een andere methode
 • luiken, rolluiken en rolgordijnen aan de buitenkant van het gebouw
 • een veranda aan uw woning
 • een pergola als ze deel uitmaakt van de eigenlijke woning
 • een terras grenzend aan de woning
 • een garage of bijkomende garage die deel uitmaakt van de woning zodanig dat ze gebruikt wordt door de bewoners
 • het verwijderen of buiten gebruik stellen van een stookolietank, maar enkel bij een omvangrijke renovatie

Onderhoud van de woning

 • het vegen van schoorstenen, het ontstoppen van riolen en leidingen
 • onderhoudswerken aan liften en aan installaties voor centrale verwarming, zelfs indien onderschreven door een abonnement (zie ook het laatste punt van volgende vraag)
 • reinigingswerken die de uitvoering van onderhoudswerken voorafgaan (bijv. de reiniging van een te verven oppervlakte)

Algemeen

 • de betaalde werkuren voor deze renovatiewerken
 • onderhouden en herstellen van bovenstaande werken

Op welke renovatiewerken moet er steeds 21% BTW betaald worden?

 • renovatiewerken aan een gebouw dat niet hoofdzakelijk bedoeld is voor bewoning
 • de gebruikelijke huishoudelijke reiniging die de netheid van de privéwoning tot doel heeft (stofzuigen vast tapijt, dweilen van de vloer, boenen van het parket, wassen van de ramen …)
 • afbraakwerken die niet voorafgaan aan renovatiewerken, herstellingen of onderhoud
 • renovatiewerken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning zoals :
  • tuinaanleg, afsluitingen tussen tuinen of percelen, tuinpaden
  • aanleg van en werken aan zwembaden, sauna’s, golfterreinen, vijvers, fonteinen
  • een terras op het einde van uw tuin, een tuinhuisje, een pad in de tuin
 • materialen die u zelf aankoopt bij een doe-het-zelfzaak.
 • voor privéwoningen ouder dan 10 jaar (5 jaar tot en met 11 februari 2016) maar minder dan 15 jaar:
  • het gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen
  • het gedeelte van de prijs van de levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties, ongeacht het type van woning (eengezinswoning, appartementsgebouw…).