Corona – uitstel betaling belastingen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Voor de btw betekent dit concreet dat u het bedrag van de maandaangifte van februari 2020 moet betalen tegen 20 mei 2020 in plaats van 20 maart 2020 en het bedrag van de maandaangifte van maart 2020 tegen 20 juni 2020 in plaats van 20 april 2020. Voor de kwartaalaangevers zal het saldo van het eerste kwartaal 2020 betaald moeten worden tegen 20 juni 2020 in plaats van 20 april 2020.

Voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing moet het bedrag van de maandaangevers voor februari betaald worden tegen 13 mei 2020 en voor de maand tegen 15 juni. De meeste ondernemingen zijn kwartaalaangevers voor de bedrijfsvoorheffing en zij zullen de bedrijfsvoorheffing van het eerste kwartaal 2020 moeten betalen tegen 15 juni 2020 in plaat van 15 april 2020.

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Vlaamse belastingen

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing zullen pas later verstuurd worden in september 2020. Voor de verkeersbelasting wordt dan weer een betalingsuitstel van 4 maanden toegestaan.

Voor de aangiftes in de erfbelasting wordt een uitsteltermijn van 2 maanden toegekend. Ondertussen werd ook bekend gemaakt dat de termijn voor de meeneembaarheid van de registratierechten met twee maanden wordt verlengd.