Zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandige helpers, meewerkende echtgenoten en startende zelfstandigen (die nog geen 4 kwartalen sociale bijdragen hebben moeten betalen) en geen ander (vervanging)sinkomen ontvangen hebben (zoals ziekteuitkering, pensioen, extra uitkering als werknemer, …), hebben recht op het overbruggingsrecht als …

Corona – overbruggingsrecht Lees meer »

Door de coronacrisis en de genomen maatregelen kan u misschien geconfronteerd worden met betalingsmoeilijkheden waardoor u uw sociale bijdragen niet meteen kan betalen. Welke mogelijkheden heeft u dan? Betalingsuitstel van de sociale bijdragen De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het …

Corona – steunmaatregelen sociale bijdragen Lees meer »

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. …

Corona – uitstel betaling belastingen Lees meer »

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft er voor gezorgd dat er ook voor éénmanszaken een aantal zaken op fiscaal vlak zullen wijzigen vanaf 2018. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat er niet teveel éénmanszaken overschakelen naar een vennootschap. Stopzettingsmeerwaarden Belangrijkste …

Fiscale maatregelen eenmanszaken Lees meer »

Eind 2017 keurde het parlement de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting op het nippertje goed. Hierdoor kunnen vennootschappen wiens nieuwe boekjaar start op 1 januari 2018 of later genieten van verlaagde belastingtarieven. Omdat de hervorming budgetneutraal moet zijn, werd er …

De hervorming van de vennootschapsbelasting Lees meer »