Corona – steunmaatregelen sociale bijdragen

Door de coronacrisis en de genomen maatregelen kan u misschien geconfronteerd worden met betalingsmoeilijkheden waardoor u uw sociale bijdragen niet meteen kan betalen. Welke mogelijkheden heeft u dan?

Betalingsuitstel van de sociale bijdragen

De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het coronavirus, kan tegen uiterlijk 15 juni 2020 en mits motivering van hoe men door de coronacrisis wordt getroffen betalingsuitstel vragen aan zijn sociaal verzekeringsfonds voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor de regularisaties die tegen 31 maart 2020 moet betaald zijn. Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen. Worden uw sociale bijdragen dus betaalt via domiciliëring, zet deze dan tijdelijk stop!

Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

  • je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 2021 moet betaald hebben;
  • je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 tegen 30 juni 2021 moet betaald hebben.

Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering,…), op voorwaarde dat je de bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt. Als je dit niet doet, zal je ook verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd zijn (3% kwartaalverhoging en 7% jaarverhoging). Daarnaast zullen onterecht genoten uitkeringen worden teruggevorderd. Tenslotte is je VAPZ-premie voor 2020 niet fiscaal aftrekbaar.

Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen

Als je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van de sociale bijdragen liggen, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Je moet dan aantonen dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus (zoals een omzetdaling) en dat je geschatte beroepsinkomsten zich onder één van de wettelijke drempels bevinden.

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, ben je ook verhogingen verschuldigd. Je kan deze vermijden door in het bijdragejaar zelf nog voldoende bij te storten.

Vrijstelling van bijdrage

Je kan ook een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen. Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, moet je wel wachten tot je de afrekening van het tweede kwartaal hebt gekregen. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is namelijk niet mogelijk.

Hou er dan ook wel rekening mee dat u ondertussen geen pensioenrechten opbouwt. U kiest dus best eerst voor één van bovenstaande opties en enkel als deze geen oplossing kunnen bieden, kan u deze optie toepassen.