Corona – overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandige helpers, meewerkende echtgenoten en startende zelfstandigen (die nog geen 4 kwartalen sociale bijdragen hebben moeten betalen) en geen ander (vervanging)sinkomen ontvangen hebben (zoals ziekteuitkering, pensioen, extra uitkering als werknemer, …), hebben recht op het overbruggingsrecht als zij hun zelfstandige activiteit door de coronacrisis moeten onderbreken of verplicht zijn hun zaak te sluiten.

De redenen van sluiting kunnen de volgende zijn:

  • de overheid een gedwongen stopzetting heeft opgelegd
  • de zelfstandige zelf in quarantaine moet;
  • zijn werknemers niet komen opdagen omdat ze in quarantaine zitten;
  • de leveringen onderbroken worden;
  • er een afname van activiteit is (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de activiteit verlies laten wordt

Voorwaarde voor het verkrijgen van het overbruggingsrecht is dit u uw zaak minstens 7 opeenvolgende werkdagen verplicht bent te sluiten of u uw activiteit voor minstens 7 opeenvolgende werkdagen moet onderbreken. Is je activiteit opgenomen in de lijst van activiteiten die verboden zijn door de genomen maatregelen, dan is er geen minimumduur van onderbreking voorzien en kan u het bedrag automatisch krijgen.

Het crisisoverbruggingsrecht bedraagt voor iedere zelfstandige die hier recht op heeft uit een volledig maandbedrag (1.291,69 euro voor alleenstaande en 1.614,10 euro bij gezinslast) en kan voor de maanden maart en april worden aangevraagd. Dit moet ten laatste voor het einde van het tweede kwartaal na sluiting gebeuren.

Restaurants die toch nog take away of thuisleveringen doen, hebben ook recht op het overbruggingsrecht. Evenals zelfstandige kappers die toch nog 1 klant per keer en op afspraak knippen. Als bedrijfsleider mag u uw gewone bezoldiging en voordelen alle aard ook laten doorlopen en toch gebruik maken van dit overbruggingsrecht.

Hou er wel steeds rekening mee dat het overbruggingsrecht een vervangingsinkomen is waarop belastingen betaald zullen moeten worden.

Men is aan het bekijken om dit recht ook uit te breiden voor zelfstandigen in bijberoep en dit voor een bepaald gedeelte van de bedragen, maar voorlopig is hierover nog niets concreet beslist.

U mag het overbruggingsrecht combineren met de Vlaamse hinderpremie.