Maatregelen voor werkgevers

De coronacrisis en de genomen maatregelen hebben ook gevolgen voor u als werkgever. U moet misschien verplicht uw zaak sluiten en of u ziet het aantal klanten zodanig teruglopen dat u niet anders kan dan sluiten. Welke mogelijkheden heeft u dan als werkgever?

Tijdelijke werkloosheid voor uw personeelsleden

Indien uw werknemers niet meer kunnen werken door een verplichte sluiting kan u voor hen een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. De regeling geldt ook voor toeleveranciers en wanneer u enkel in het weekend moet sluiten.

De procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid is ook vereenvoudigd. Zo zal de tijdelijke werkloosheid automatisch aangevraagd worden door uw sociaal secretariaat wanneer u bij de loonverwerking van maart en april aanduidt dat uw medewerkers niet hebben gewerkt wegens de coronamaatregelen.U hoeft voor de maand maart ook niet te wachten om de loongegevens op het einde van de maand door te geven. Als u reeds verplicht gesloten bent tot 5 april kan u uw sociaal secretariaat reeds verwittigen en kunnen zij de aanvraag nu reeds in orde brengen.

Ook voor de werknemers die niet meer kunnen werken doordat bv. de omzet/aantal klanten/aantal bestellingen … is gedaald ten gevolge van de coronacrisis kunnen genieten van een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. U hoeft voor hen dus geen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen aan te vragen.

Wij raden u aan om contact op te nemen met uw sociaal secretariaat die u bij de aanvraag kan helpen en assisteren.

Betalingsuitstel en afbetalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Voor de bedrijfsvoorheffing die betrekking hebben op de lonen van februari en maart (als u maandaangever bent) en het eerste kwartaal 2020 (als u kwartaalaangever bent) krijgt u automatisch een betalingsuitstel van 2 maanden. Dit betekent dat u de bedrijfsvoorheffing van februari 2020 slechts moet betalen tegen 13 mei 2020. De bedrijfsvoorheffing van de maand maart 2020 en het eerste kwartaal 2020 zal u tegen 15 juni 2020 mogen betalen.

Heeft u door coronamaatregelen echter financiële moeilijkheden dan kan u ook nog een bijzonder afbetalingsplan aanvragen bij de belastingen. U kan dit tot 30 juni 2020 aanvragen. U mag wel geen structurele betalingsmoeilijkheden hebben gehad voor deze coronacrisis en u moet kunnen bewijzen dat u getroffen wordt door de coronamaatregelen.

Betalingsuitstel en afbetalingsplan voor de werkgeversbijdragen (RSZ)

Werkgevers die hun zaak verplicht hebben moeten sluiten wegens de coronamaatregelen krijgen automatisch een betalingsuitstel voor hun RSZ-bijdragen tot 15 december 2020. Indien u niet verplicht moest sluiten, maar dit toch hebt moeten doen omdat u niet de sanitaire maatregelen kan naleven, zullen een verklaring op eer moeten afleveren waarmee ze dit betalingsuitstel ook kunnen verkrijgen.
Voorlopig is er nog niets beslist over een betalingsuitstel voor de RSZ voor de werkgevers die hun economische activiteit sterk zien afnemen.

Er kan in elk geval reeds een minnelijk afbetalingsplan van maximaal 24 maanden worden aangevraagd voor de betaling van de werkgeversbijdragen van het eerste en tweede kwartaal 2020 indien u getroffen bent door de coronamaatregelen.U moet in de aanvraag dan motivieren hoe u getroffen. Het afbetalingsplan zal in eerste instantie rekening houden met bijdrageopslagen en intresten wegens niet-tijdige betaling, maar er wordt een speciale aanvraag voor 100% kwijtschelding aangevraagd.

Voor beide zaken, betalingsuitstel en afbetalingsplan, is de RSZ de procedure nog verder aan het uitwerken en hopelijk vereenvoudigen. Er kunnen dus nog zaken wijzigen. Best neemt u dus contact op met uw sociaal secretariaat voor de huidige stand van zaken.