Boekhouding

Een correcte boekhoudkundige verwerking van de documenten is voor ieder bedrijf van essentieel belang. De wetgever heeft strikte verplichtingen opgelegd in verband met de boekhoudkundige verwerking.

De boekhouding met zijn balans, de resultatenrekening, winstopstelling enz. zijn de basisinstrumenten voor de opvolging, analyses, prognoses en begeleiding van elk bedrijf.

Deze gegevens zijn bovendien noodzakelijk voor de fiscale aangiften. In het licht van grondige en diepgaande controles is de nauwkeurige verwerking van de boekhouding meer en meer aangewezen.

Boekhouding houdt voor ons kantoor concreet in dat wij de verwerking verzorgen van alle noodzakelijke documenten (aankoop – verkoopfacturen / bankuittreksels en dergelijke meer); indienen maand en kwartaal BTW aangiftes en BTW-listings; intrastat; volledige afsluiting, centralisatie van de boekhouding en opmaken van de jaarrekening.