Diversen

  • Noodzakelijk advies en begeleiding inzake waardering en overlating van uw onderneming
  • Regeling of wijziging van het sociaal statuut als zelfstandige
  • Begeleiding bij oprichting, statutenwijziging, vereffening, fusie of splitsen van de vennootschap
  • Ontslag en benoeming van zaakvoerders, bestuurders, enz.
  • Begeleiding en opmaken van herstructureringsnota’s
  • Neerleggen van de jaarrekening
  • Familiale opvolging en successieplanning
  • Eénmalige opdrachten zoals alle modaliteiten i.v.m. KBO, registratie, erkenning, vergunningen, huurovereenkomsten, overnamecontracten, enz.
  • Begeleiding bij kredietbespreking, verzekeringen
  • Opmaken van allerhande overeenkomsten en contracten