Voordelen alle aard

1. Voordeel alle aard personenwagen

Het voordeel alle aard voor de personenwagen wordt als volgt berekend:

cataloguswaarde x CO2 percentage x 6/7 x coëfficiënt gebruiksduur

De cataloguswaarde bestaat uit de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan particulieren, verhoogd met de waarde van alle opties, option packs en accessoires en met de werkelijk betaalde BTW op de aankoopfactuur. Kortingen en verminderingen die u heeft verkregen op de factuur mogen niet van deze catalogusprijs worden afgetrokken.

Het basispercentage CO2 is in de berekening 5,5%. Deze percentage komt overeen met de referentie-uitstoot in onderstaand tabel, afhankelijk of het gaat om een diesel- of een benzinewagen.
De uitstoot van uw wagen wordt vergeleken met deze referentie-uitstoot.
Ligt de CO2-uitstoot van uw wagen hoger dan de referentie-uitstoot, dan wordt het berekeningspercentage verhoogd met 0,1% per gram CO2, met een maximum van 18%.
Ligt de CO2-uitstoot van uw wagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt het berekeningspercentage verlaagd met 0,1% per gram CO2, met een minimum van 4%.
Indien er geen CO2-gegevens beschikbaar zijn voor uw voertuig, dan wordt de CO2-uitstoot forfaitair bepaald op 195 gram/km voor dieselwagens en 205 gram/km voor alle andere type wagens.

Voor de coëfficiënt gebruiksduur geldt dat vanaf het tweede jaar er een jaarlijkse vermindering van 6% op de cataloguswaarde geldt, met een minimum van 70%. In het tweede jaar bedraagt de coëfficiënt dus 94%, in het derde jaar 88%, enz. Vanaf het zesde jaar en volgende blijft de coëfficiënt 70%.

KalenderjaarDieselBenzineMinimum voordeel
2018861051.310,00 euro
2017871051.280,00 euro
2016891071.260,00 euro
2015911101.250,00 euro
2014931121.250,00 euro
2013951161.230,00 euro

2. Voordeel alle aard gratis woonst

Wanneer een bedrijfsleider gratis mag wonen in een (deel van de) woning van de vennootschap, geeft dit aanleiding tot een belastbaar voordeel alle aard.

Voor de bepaling wordt gekeken naar het deel van het niet geïndexeerde kadastraal inkomen dat overeenstemt met het privé-matig gebruikt gedeelte van de woning.
Ligt dit lager dan 745 euro, dan zal u belast worden op:

geïndexeerde kadastraal inkomen x 1,25 x 100/60

Ligt het kadastraal inkomen hoger dan 745 euro, dan wordt u belast op:

geïndexeerde kadastraal inkomen x 3,8 x 100/60

Om snel te rekenen, vermenigvuldigt het niet geïndexeerde kadastraal inkomen van het privé-gedeelte met volgende coëfficiënt:

KalenderjaarNiet geïndexeerde kadastraal inkomen privé-matig deel woning
<= 745 euro> 745 euro
20183,7211,31
20173,6411,08
20163,5710,86
20153,5510,80
20143,5410,77
20133,5010,64

Wanneer het gaat om een gemeubelde woning, moet u het voordeel alle aard nogmaals vermenigvuldigen met 5/3

3. Voordeel alle aard verwarming en elektriciteit

De kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit wordt door de fiscus forfaitair gewaardeerd, ongeacht het werkelijke verbruik.

Er wordt een onderscheid gemaakt of de genieter van de kosteloze verstrekking een bedrijfsleider/leidinggevend personeel of niet is.

Ingeval van bedrijfsleiders en ander leidinggevend personeel gelden de volgende forfaitaire bedragen:

KalenderjaarVerwarmingElektriciteit
20181.990,00 euro990,00 euro
20171.950,00 euro970,00 euro
20161.910,00 euro950,00 euro
20151.900,00 euro950,00 euro
20141.900,00 euro940,00 euro
20131.870,00 euro930,00 euro

Indien het gaat om andere verkrijgers, dan gelden de volgende forfaitaire bedragen:

KalenderjaarVerwarmingElektriciteit
2018900,00 euro450,00 euro
2017880,00 euro440,00 euro
2016860,00 euro430,00 euro
2015860,00 euro430,00 euro
2014850,00 euro430,00 euro
2013840,00 euro420,00 euro

4. Voordeel alle aard telefoon, internet en computer

Indien een bedrijfsleider gratis gebruik mag maken van een telefoon of GSM, internetverbinding of computer voor privé-matig gebruik, dan wordt hij hiervoor door de fiscus belast op een forfaitair bedrag.

Vanaf kalenderjaar 2018 wordt er voor telefoon een opsplitsing gemaakt tussen een bedrag voor het toestel en een bedrag voor het telefoonabonnement.

KalenderjaarVaste telefoonGSM/smartphoneInternetComputerTablet
ToestelTelefoonabonnementMobiele data
201848,00 euro36,00 euro48,00 euro60,00 euro60,00 euro72,00 euro36,00 euro

Tot en met kalenderjaar 2017 was er slechts 1 bedrag voor de telefoonkosten.

KalenderjaarTelefoonInternetComputer
2017150,00 euro60,00 euro180,00 euro
2016150,00 euro60,00 euro180,00 euro
2015150,00 euro60,00 euro180,00 euro
2014150,00 euro60,00 euro180,00 euro
2013150,00 euro60,00 euro180,00 euro

5. Voordeel alle aard renteloze of goedkope lening

Wanneer een bedrijfsleider een renteloze lening krijgt of een lening tegen een verminderde rentevoet, dan krijgt hij een voordeel alle aard.

Het voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen de referentierentevoet en de rentevoet die effectief aan de ontlener werd aangerekend.

Veel voorkomend is dat de bedrijfsleider een debetstand rekening-courant heeft. Het voordeel alle aard wordt dan berekend op de gemiddelde stand van de rekening-courant tegen de rentevoet voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde termijn:

AanslagjaarDebetintresten RC
20179,27 %
20168,16 %
20159,20 %
20148,80 %
20139,50 %