Indiening aangifte in de personenbelasting

Sinds deze week is Tax-on-Web 2015 geopend, de internettoepassing waarmee de aangifte in de personenbelasting ingediend kan worden. Klanten die eerder hun belastingaangifte reeds door ons kantoor lieten invullen zullen geen aangifte meer op papier krijgen.

In de media werd de afgelopen weken reeds een paar keer vermeld dat het invullen van de aangifte dit jaar terug een stuk ingewikkelder is geworden. Omwille van de zesde staatshervorming hebben de gewesten nu de bevoegdheid over de eigen woning en de bijhorende hypothecaire kredieten, de zogenaamde woonbonus. De federale overheid blijft dan weer bevoegd voor de overige woningen en de hypothecaire kredieten die hiermee verbonden zijn. Het invullen van de woonleningen verdient dan ook dit jaar de nodige aandacht om deze zowel correct als zo fiscaal voordelig aan te geven.

Daarnaast verdwijnen er terug codes uit de aangifte, terwijl aan de andere kant er meer nieuwe codes werden aan toegevoegd. Resultaat is dat de aangifte netto met 43 nieuwe codes is aangegroeid. Bovendien werd de interpretatie van sommige codes aangepast, waaronder het belastingvoordeel voor de dakisolatie, waardoor het invullen van de belastingaangifte dit jaar terug een stuk tijdrovender zal worden.

Daarom willen wij onze klanten vragen om hun attesten tijdig binnen te steken.

Verder vragen wij onze klanten hun speciale aandacht voor de volgende zaken:

  • Personen met een bankrekening in het buitenland dienen dit jaar de rekening niet enkel aan te geven in hun aangifte in de personenbelasting, er moet ook melding gemaakt worden bij de Nationale Bank van België. Dit moet gebeuren ten laatste op het moment van indiening van de aangifte. Indien de buitenlandse bankrekening de voorbije jaren reeds werd aangegeven, zal u de komende weken een formulier toegestuurd krijgen. Anders dient u de bankrekening te registreren via het internet van 28 mei.
  • De belastingdienst maakte eerder deze maand bekend welke zaken dit jaar extra gecontroleerd zullen worden. Eén van de punten daarbij is het correct aangeven van de personen ten laste. Daarom is het ook van belang dat de nodige wijzigingen in de gezinstoestand ons tijdig gemeld worden, zeker wanneer kinderen niet langer ten laste zijn.
  • Er wordt ook extra gecontroleerd of alle woningen correct zijn aangegeven. Bezorg ons daarom ook steeds alle aanslagbiljetten in de onroerende voorheffing en meld ons tijdig wanneer u een woning koopt of verkoopt.