Mag ik mijn factuur cash betalen?

Een factuur cash betalen (en ontvangen) kan en mag, maar niet altijd. Soms mag u maar een bepaald gedeelte cash betalen, soms mag u zelfs helemaal niet in contanten betalen. Tijd om de spelregels dus nog eens op een rijtje te zetten.

Grensbedrag van 3.000 euro

De regels rond cashbetalingen kaderen in de antiwitwaswetgeving en zijn de laatste jaren steeds strenger geworden. Sinds 2014 is het grensbedrag verlaagd naar 3.000 euro voor verkopen door handelaars en dienstverleners.

Dat betekent dat wanneer de prijs inclusief BTW lager is dan 3.000 euro, dan mag u het volledige bedrag van de verkoop of dienstprestatie cash betalen.

Is de prijs echter hoger dan 3.000 euro inclusief BTW, dan mag u maar tot 10% van de totale prijs in contanten betalen en met een maximum van 3.000 euro.

Enkele voorbeelden verduidelijken de regels:

  • U koopt een tweedehandse wagen en de prijs bedraagt 2.999 euro. Dan mag u die factuur cash betalen.
  • De tweedehandse wagen kost 5.200 euro. Dat mag u enkel tot 10% van het bedrag cash betalen, dus maximaal 520 euro.
  • U koopt een nieuwe wagen van 39.999 euro. Aangezien de prijs hoger ligt dan 30.000 euro, mag u maar 3.000 euro in contanten betalen.

Opgelet! U mag een verkoop  niet kunstmatig opdelen in verscheidene facturen om zo de regels en de beperking van 3.000 euro te omzeilen. De regels gelden voor de totale verkoop.
Dus stel dat u voor de aankoop van de nieuwe wagen een voorschotfactuur hebt ontvangen van 10.000 euro en u het saldo van 29.999 euro moet betalen bij levering, dan mag u niet bij de voorschotfactuur 1.000 euro cash betalen en bij de levering nog eens 2.999 euro cash. Neen, er geldt een beperking van 3.000 euro op de totale verkoop.

Uitzonderingen

In sommige gevallen is het verboden om de factuur cash te betalen:

  • Immobiliënverkopen: de verkoop van onroerende goederen mogen nooit cash betaald worden, zelfs niet deels.
  • Het inkopen van koperen kabels door een schroothandelaar mag ook nooit cash betaald worden.

Cash betalen aan particulier

Wanneer een particulier iets aan u verkoopt, dan mag u het volledige bedrag cash betalen. U hoeft hierbij dus geen rekening te houden met het grensbedrag van 3.000 euro. Dus wanneer een particulier zijn wagen aan u zou verkopen voor 10.000 euro, dan mag u het volledige bedrag cash betalen.

Let wel op! De aankoop van een onroerende goed of van koperen kabels van een particulier mogen nooit cash betaald worden. Verkoopt de particulier zijn edele metalen aan u, dan gelden de algemene regels. Dus onder 3.000 euro is er geen probleem. Is de inkoopprijs hoger dan 3.000 euro, dan mag u tot 10% van het bedrag cash betalen met een maximum van 3.000 euro.

Sancties

De FOD Economie doet regelmatig controles op de cashbetalingen, zeker in bepaalde risicosectoren. Daarbij mogen de controleurs alle boekhoudkundig documenten en commerciële bescheiden van de handelaars of dienstverleners inkijken.

Houdt u zich niet aan de regels, dan kunnen de controleurs u een boete van 1.500 euro tot 1.350.000 euro opleggen met een maximum van 10% van het onwettelijk cash betaalde bedrag. Bij overtredingen bij verkoop van onroerende goederen wordt er een boete opgelegd van 250 euro tot 1.250.000 euro.

Zowel de verkoper als de koper zijn verantwoordelijk voor het betalen van de boete.

Meldingsplicht

U hebt als handelaar of dienstverlener een meldingsplicht. Telkens u te veel cash hebt ontvangen, moet u dit melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. U moet dan de naam en andere identiteitsgegevens opgeven van de persoon die u te veel in contanten heeft betaald.