Aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2014

Deze week verstuurde de belastingadministratie de papieren versie van de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2014 – inkomsten 2013. Wie zijn aangifte op papier wenst in te dienen heeft tijd tot donderdag 26 juni 2014 om zijn aangifte in te vullen en op te sturen.

In de loop van de komende dagen zal Tax-on-Web, de internettoepassing om de aangifte in te dienen, weer actief worden. Particulieren die hun aangifte elektronisch willen indienen, krijgen tot woensdag 16 juli 2014 de tijd om hun aangifte door te sturen.

Boekhoudkantoren dienen de belastingaangiftes van hun klanten in te dienen via Tax-on-Web en krijgen hiervoor de tijd tot 31 oktober 2014. Om de aangiftes vlot en tijdig te kunnen indienen, willen wij onze klanten vragen ons de nodige attesten en bewijsstukken zo snel mogelijk te bezorgen.

Attesten/bewijsstukken nodig voor het invullen van de aangifte

Het volgende lijstje is een overzicht van de meest courante attesten die wij nodig hebben, maar is niet volledig. Daarnaast zijn ook niet alle attesten voor iedereen van toepassing.

Algemene info:

 • Wijziging in de gezinstoestand (ouders/andere personen ten laste, co-ouderschap, huwelijk/scheiding, …)
 • Naam en geboortedatum van kinderen ten laste
 • Identiteit andere personen ten laste
 • Nieuw rekeningnummer waarop de belastingen teruggestort mogen worden
 • Overzicht van bankrekeningen in het buitenland
 • Overzicht van de levensverzekeringen aangegaan in het buitenland

Woningen:

 • Kopie aanslagbiljet in de onroerende voorheffing – kadastrale inkomens
 • Woning gekocht/verkocht in 2013 + voor welk doel (eigen woning, verhuur, …)
 • Overzicht ontvangen huurgelden bij verhuring voor beroepsdoeleinden
 • Attest hypothecaire leningen en overige woonleningen
 • Indien in 2013 een nieuwe hypothecaire lening werd aangegaan, het éénmalig fiscaal attest
 • Attest schuldsaldoverzekering voor woonleningen

Beroepsinkomsten:

 • Inkomstenfiche lonen, bezoldigingen, vervangingsinkomsten, werkloosheidsuitkering, …
 • Inkomstenfiche vakantiegeld voor arbeiders (van Kas Jaarlijkse Vakantie)
 • Inkomstenfiche ontvangen pensioenen
 • Attest betaalde sociale bijdragen
 • Attest betaalde premie Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige (VAPZ)
 • Voor éénmanszaken: attest aflossingen beroepsleningen

Aftrekposten:

 • Attesten premies gewone levensverzekeringen (niet verbonden aan woonlening)
 • Attest betaalde giften
 • Attest betaalde bedragen voor kinderopvang
 • Attest pensioensparen
 • Attest PWA-cheques en dienstencheques
 • Geregistreerde winwinleningen
 • Factuur, attest en betalingsbewijs energiebesparende uitgaven – voor 2013 geven enkel dakisolatie nog recht op een belastingvermindering
 • Factuur, attest en betalingsbewijs beveiliging woning tegen inbraak of brand

Diversen:

 • Overzicht van de ontvangen onderhoudsuitkering (bedrag + naam en adres van degene die onderhoudsgeld betaalt)
 • Overzicht van de door u betaalde onderhoudsgelden (bedrag + naam en adres van ontvanger + bewijsstukken)
 • Attest voorafbetalingen
Getagd met