Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Elke zelfstandige en vennootschap is verplicht zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit gebeurt via een ondernemingsloket.

Om een inschrijving te kunnen doen, heeft het ondernemingsloket de volgende gegevens nodig:

  • Uw bankrekeningnummer;
  • Uw activiteiten als ondernemer;
  • Uw handelsbenaming;
  • Wanneer u een vennootschap start: de statuten en het bewijs van neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
  • Handelaars en ambachtslui moeten ook – indien hiertoe verplicht – hun bedrijfsbeheer en/of beroepskennis bewijzen

Wanneer de inschrijving rond is, krijgt u van het ondernemingsloket uw ondernemingsnummer.

Dit ondernemingsnummer moet u als handelaar verplicht vermelden op alle facturen, brieven, akten, … alsook op uw gebouwen en marktkramen. Wie een leurkaart heeft, moet het ondernemingsnummer ook vermelden op de bedrijfsvoertuigen. Hetzelfde geldt voor bouwondernemingen en schoonmaakbedrijven met personeel in dienst.
Deze verplichting geldt niet voor de vrije beroepen en land- en tuinbouwers.