Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Alle zelfstandigen, zowel in hoofd- als bijberoep, moeten zich voor ze effectief van start gaan met hun zaak zich verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Aan dit fonds moet u sociale bijdragen betalen. Deze bijdragen waarborgen uw rechten op vlak van sociale zekerheid en zorgen voor uw recht op kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioen en een faillissementsverzekering.
Hoeveel sociale bijdrage u moet betalen hangt af van uw bedrijfsinkomen en uw beroepssituatie (zelfstandige in hoofd- of bijberoep, gepensioneerde, ….).