Zichtrekening

Wie een eigen zaak wilt starten, moet een zichtrekening hebben bij een in België gevestigde bank.

De zichtrekening moet verschillen van uw privérekening en mag in principe enkel gebruikt worden voor verrichtingen die betrekking hebben met uw beroep.

Het rekeningnummer zal u steeds moeten vermelden op alle documenten waarmee u een betaling vraagt, zoals een factuur of rekeninguittreksel.