Administratieve en juridische formaliteiten

Wie kiest voor een vennootschap, zal er rekening mee moeten houden dat hij aan meer administratieve en juridische formaliteiten moet voldoen dan iemand die kiest voor een eenmanszaak.

Voor de meeste vennootschapsvormen moet u een oprichtingsakte voor de notaris laten verlijden en moet u vooraf een minimum aan kapitaal kunnen verzamelen. Na de oprichting van de vennootschap moet u ook rekening mee houden dat u algemene vergaderingen moet houden en hiervan een verslag opstellen, u moet adreswijzigingen laten publiceren in het Belgisch Staatsblad, wilt u nieuwe activiteiten starten, dan moet u de statuten terug bij een notaris laten aanpassen, vaak moet u een jaarrekening opstellen en neerleggen, ….

Door al deze wettelijke verplichtingen is de oprichting van een vennootschap in de meeste gevallen – en zeker bij de oprichting – dan ook duurder dan de oprichting van een eenmanszaak.