Het voeren van een boekhouding

Zowel eenmanszaken als vennootschappen moeten een boekhouding voeren en moeten daarbij een aantal algemene regels volgen.

Daarnaast zijn er ook een aantal specifieke boekhoudverplichtingen die afhankelijk zijn van de juridische vorm die u kiest.

Zo kunnen enkel eenmanszaken en bepaalde vennootschapsvormen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Zij hoeven enkel een aankoop-, verkoop-, financieel en inventarisdagboek bijhouden.

De meeste vennootschappen zullen echter een dubbele boekhouding moeten voeren, wat meer boekhoudkundige verplichtingen met zich meebrengt. Zij zullen hun boekhouding moeten voeren aan de hand van een rekeningschema waarvan de structuur wettelijk is bepaald, zij moeten jaarlijks een inventaris opmaken en een jaarrekening opstellen.