Winstverdeling

Wie een eenmanszaak heeft, werkt ook echt voor zichzelf. Dat betekent dan ook dat de winst (na betaling van de belastingen) volledig voor u persoonlijk is. U beslist dan ook zelf wat u met de winst doet. U kan een deel terug investeren in uw zaak, maar dat is geen verplichting.

Wie echter een vennootschap heeft, werkt in de eerste plaats voor die vennootschap. Maakt de vennootschap winst, dan komen die in de eerste plaats ook toe aan de vennootschap. Om te kunnen genieten van de winst van de vennootschap zal u die winst aan uzelf moeten uitkeren, maar hier moet u rekening houden dat er wettelijke grenzen zijn aan die uitkering en die uitkering zal vaak ook nog eens apart belast worden.