De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Een bvba is een besloten vennootschap, wat betekent dat de verkoop, schenking, vererving, … van de aandelen van de vennootschap aan strikte regels is onderworpen. De aandelen – die steeds op naam zijn – kunnen dus niet zomaar zonder instemming van de medevennoten in vreemde handen vallen. Hierdoor is een bvba zeer populair als familievennootschap.

Er geldt een beperkte aansprakelijkheid. Kan de bvba zijn schulden niet meer terugbetalen, dan kunnen de schuldeisers niet meer van u persoonlijk opeisen dan het kapitaal dat u in de zaak hebt gestoken.

Hou er wel rekening mee dat u bij de oprichting een financieel plan moet neerleggen. Gaat de bvba binnen de drie jaar na oprichting failliet, dan kan de rechter dit financieel plan opvragen. Blijkt dat u dan onvoldoende maatschappelijk kapitaal hebt voorzien dat nodig was om de zaak te doen draaien, dan kan de beperkte aansprakelijkheid opgeheven worden en dan kan u dus toch nog met uw volledige privévermogen moeten instaan voor de schulden van de bvba.

Een bvba is daarnaast ook de enige vennootschapsvorm die u alleen kan oprichten (de zogenaamde eenpersoons-bvba). Als EBVBA moet u weliswaar voorzien in een hoger startkapitaal, maar voor de rest geniet u van dezelfde bescherming als een gewone bvba.

Wie een bvba opricht moet rekening houden dat het kapitaal van de vennootschap minstens 18.550 euro moet bedragen. Dit bedrag moet u bij de oprichting niet meteen bij elkaar krijgen. De wet aanvaardt dat bij oprichting minstens 1/5 van elk aandeel volstort moet zijn, met een globaal minimum van 6.200 euro. Bij een eenpersoons-bvba moet u minstens 12.400 euro bij oprichting verzamelen.

Voordelen

  • De vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.
  • Een bvba kan ook opgericht worden door 1 persoon.
  • De aandelen zijn steeds op naam en er gelden strikte voorwaarden waaronder de aandelen kunnen overgedragen worden aan derden. Hierdoor kan het familiaal karakter van de vennootschap gewaarborgd blijven.

Nadelen

  • Voor de oprichting van een (E)BVBA is een notariële akte nodig.
  • De oprichtingsakte en latere wijzigingen moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
  • U moet ook rekening houden dat de boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zwaarder zijn dan bij een eenmanszaak.