De naamloze vennootschap

Naamloze vennootschappen worden meestal gebruikt voor grotere kapitaalkrachtige ondernemingen waarbij de nadrukt ligt op de vlotte verhandelbaarheid van de aandelen en waar in principe de aandeelhouders andere personen zijn dan de bestuurders.

Tot voor kort had de naamloze vennootschap ook echt een anoniem karakter. Maar de wetgever heeft anonieme effecten aan toonder verboden, waardoor nu enkel nog aandelen op naam of gematerialiseerde effecten (op een effectenrekening) bestaan.

De aandelen van een nv zijn in principe vrij overdraagbaar, maar die overdracht kan in de statuten toch enigszins beperkt worden.

In vergelijking met een bvba kan u een nv nooit opgericht worden. Er moeten minstens 2 aandeelhouders zijn en in principe minstens 3 bestuurders. Heeft de nv slechts 2 aandeelhouders, dan zijn er ook maar 2 bestuurders nodig.

Daarnaast moet u ook voorzien in een hoger minimumkapitaal, namelijk 61.500 euro. Bij oprichting moet u dit volledige bedrag bij elkaar gekregen hebben. Tenslotte moet u rekening houden dat de regels qua besluitvorming veel strakker en ingewikkelder zijn dan bij een bvba.

Voordelen

  • De vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.
  • Aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar.
  • Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven.

Nadelen

  • Er is een hoog startkapitaal vereist dat bij oprichting volledig volstort moet zijn.
  • Er is een notariële akte nodig voor de oprichting.
  • Er zijn minder goede waarborgen voor het behoud van het familiale karakter van de vennootschap.
  • Er is een strakkere en ingewikkeldere bestuursorganisatie waardoor ook de besluitvorming vrij ingewikkelder verloopt.
  • De boekhoudkundige verplichtingen zijn ook zwaarder.