De vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma is de eenvoudigste vennootschapsvorm met een minimum aan wettelijke regels en procedures. Er is geen minimumkapitaal vereist, u hoeft niet naar de notaris van de oprichtingsakte, er zijn beperkte boekhoudkundige verplichtingen en beperkte verplichtingen naar openbaarmaking van stukken toe.

Het is een zuivere personenvennootschap die uit minstens vennoten moet bestaan. Dat personen van doorslaggevend belang zijn blijkt uit het feit dat het overlijden van een vennoot er meteen voor zorgt dat ook de vennootschap ophoud te bestaan, dat de aandelen niet verkocht of geschonken kunnen worden zonder akkoord van de medevennoten en dat alle beslissingen met éénparigheid genomen moeten worden.

Toch is een VOF enkel maar te overwegen als het ondernemingsrisico beperkt is. Enerzijds bent u als vennoot onbeperkt aansprakelijkheid. Dat betekent dat schuldeisers beroep kunnen doen op uw persoonlijk vermogen om de schulden van de VOF te vereffenen. Anderzijds zijn vennoten van een VOF ook automatisch handelaars waardoor in geval van faillissement van de VOF onvermijdelijk het faillissement van de vennoten met zich meebrengt.

Voordelen

  • Er is geen minimumkapitaal vereist.
  • De inbreng van de vennoten kan bestaan uit arbeid.
  • De oprichting van een VOF kan via een onderhandse akte waarbij een notaris niet nodig is.
  • De aandelen zijn in principe niet overdraagbaar aan derden zodat het familiaal karakter van de zaak gewaarborgd kan blijven.
  • Er zijn beperkte boekhoudkundige verplichtingen mogelijk.
  • Er zijn beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken.

Nadelen

  • Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de VOF.
  • Het faillissement van de VOF betekent ook het faillissement van de vennoten.