Belastingen

Iedere zelfstandige en vennootschap zal jaarlijks een belastingaangifte moeten indienen. Op basis van het aangegeven belastbaar inkomen zal u belastingen moeten betalen. Afhankelijk of u een eenmanszaak of een vennootschap bent, wordt u belast volgens het stelsel van respectievelijk de personenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Eenmanszaak

Eenmanszaken worden belast volgens de tarieven van de personenbelasting. Hou er rekening mee dat uw beroepsinkomsten samengeteld worden met uw andere inkomsten en na aftrek van de kosten en de aftrekbare bestedingen zal u belast worden volgens volgend schema (voor inkomsten 2014 – aanslagjaar 2015):

InkomensschijfTariefOp volle schijf
0,00 - 8.680,0025%2.170,00
8.600,00 - 12.360,0030%3.274,00
12.360,00 - 20.600,0040%6.570,00
20.600,00 - 37.750,0045%14.287,50
37.750,00 - ...50%

U kan natuurlijk genieten van een belastingvrije som (afhankelijk van aantal personen ten laste, gezinssituatie, inkomen en of men al dan niet gehandicapt is). Aan de andere kant zal op het bedrag aan belastingen ook nog extra gemeentebelastingen worden gerekend.

Om bij de belastingafrekening niet voor onaangename verrassingen te staan, kan u in de loop van het inkomstenjaar reeds voorafbetalingen doen. En eigenlijk verwachten de belastingen dat ook. Ze verplicht u niet om voorafbetalingen te doen, maar als u geen voorafbetalingen doet, krijgt u wel een belastingvermeerdering.

Wie echter voor de eerste maal als zelfstandige in hoofdberoep een eigen zaak begint, zal gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering krijgen als hij in de loop van het jaar geen voorafbetalingen heeft gedaan.

Vennootschappen

Vennootschappen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en zij zullen belast worden op de fiscaal gecorrigeerde winst.

Het normale belastingtarief bedraagt 33,99%, maar KMO’s kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd tarief:

Belastbaar inkomenTarief
0 - 25.000 euro24,98 %
25.000 - 90.000 euro31,93 %
90.000 - 322.500 euro35,54 %

Ook vennootschappen kunnen voorafbetalingen doen. Doen ze dit niet of onvoldoende, dan volgt eveneens een belastingvermeerdering. Voor nieuw opgerichte KMO-vennootschappen geldt eveneens dat zij in hun eerste drie aanslagjaren geen belastingvermeerdering zullen krijgen als ze geen voorafbetalingen hebben gedan.

De winsten van de vennootschap blijven in de eerste plek in de vennootschap. U zal de winst dus aan uzelf moet uitkeren. Dit kan enerzijds in de vorm van een wedde of tantième. Deze zal in uw persoonlijke belastingaangifte in de personenbelasting worden belast. Daarom zal op uw loon dat u uit de vennootschap haalt als bedrijfsleider bedrijfsvoorheffing ingehouden en doorgestort worden. Anderzijds kan u de winst uitkeren aan aandeelhouders of vennoten in de vorm van een dividend. Dan zal u een roerende voorheffing van 25% op het dividend moeten inhouden en doorstorten naar de fiscus.