Boekhouding

Een boekhouding is een wettelijke verplichting. Maar ook zonder die wettelijke verplichting is het voeren van een goede boekhouding een noodzaak. Een boekhouding is namelijk een schat aan informatie en geeft een realistische kijk op de financiële situatie van uw bedrijf. Zijn we winstgevend, hoeveel schulden hebben we, is er ruimte om een lening aan te gaan, hoeveel is mijn zaak waard, …. Een gezond bedrijfsbeheer is enkel mogelijk wanneer u een correcte en nauwkeurige boekhouding voert.

De wet bepaalt welk soort boekhouding u moet of mag voeren. Hierbij is de aard en de omvang van uw bedrijf bepalend. Bent u een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een gewone commanditaire vennootschap met een jaarlijkse omzet kleiner dan 500.000 euro, dan volstaat een vereenvoudigde boekhouding.

Dit houdt in dat u een aan-, verkoop- en financieel dagboek moet bijhouden. Eenmaal per jaar moet u een inventarisboek en een vereenvoudigde jaarrekening opmaken. Omdat volgens de BTW-wetgeving er geen financieel dagboek moet bijgehouden worden (zie verder), wordt dit dagboek in de praktijk dan ook vaak niet echt bijgehouden.

Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaarlijkse omzet groter dan 500.000 euro moeten net als alle bvba’s, nv’s, commanditaire vennootschappen met aandelen en coöperatieve vennootschappen een volledige of dubbele boekhouding voeren.

Bij een volledige boekhouding moet u dezelfde dagboeken bijhouden als de vereenvoudigde boekhouding, alleen zal u de boekhouding moeten voeren aan de hand van een rekeningstelsel waarvan de structuur door de wet is vastgelegd. U zal ook een uitgebreidere jaarrekening met een balans, resultatenrekening en toelichting moeten opmaken.

Voor zowel vereenvoudigde als volledige boekhoudingen geldt dat de boekhouding voldoende informatie moet bevatten over alle verrichtingen die u met uw zaak doet. Dat betekent dat uw boekhouding moet gebaseerd zijn op de nodige verantwoordingsstukken (facturen, rekeninguittreksels, afschrijvingstabellen, …) en dat u die verantwoordingsstukken ook moet bewaren.