De Corona-compensatiepremie

Deze compensatiepremie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende coronamaatregelen een groot omzetverlies hebben. Deze ondernemingen en zelfstandigen kunnen niet genieten van de corona hinderpremie, maar de Vlaamse regering wil hen nu toch ondersteunen met deze premie.

Belangrijk is wel dat u moet kunnen aantonen dat uw omzet in de periode 15 maart 2020 – 30 april 2020 met minstens 60% is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De premie zal op basis van een verklaring op eer kunnen aangevraagd worden, maar zal nadien op basis van de BTW-aangifte van het tweede kwartaal gecontroleerd worden.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw’s komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken of door het gebrek aan seizoenarbeiders hun omzet zien dalen, enz….

Omvang steun

  • De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
  • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO.

Wij wachten op verdere informatie over deze voorwaarden en wanneer de premie aangevraagd zal kunnen worden.