De gewone commanditaire vennootschap

De gewone commanditaire vennootschap heeft dezelfde voor- en nadelen van de VOF.

Bij een gewone commanditaire vennootschap wordt er echter een onderscheid gemaakt tussen de vennoten. Er zijn enerzijds beherende vennoten die dezelfde kenmerken hebben als de vennoten bij een VOF. Anderzijds zijn er ook stille vennoten of geldschieters.

Die stille vennoten mogen zich niet inlaten met het beheer van de vennootschap en kunnen dus geen beslissingen nemen. Anderzijds kunnen zij enkel aansprakelijk gesteld worden voor hun inbreng van kapitaal dat recht geeft op deelname in de winst. Maakt de Comm.V. verlies, dan blijft hun aandeel ook slechts beperkt tot hun ingebracht kapitaal.

Zolang er een overgedragen verlies is in de Comm.V. mag de winst niet uitgekeerd worden aan de vennoten.