De commanditaire vennootschap op aandelen

De commanditaire vennootschap op aandelen bouwt verder op de gewone commanditaire vennootschap.

Er zijn ook hier beherende en stille vennoten. Alleen neemt een Comm.VA dezelfde kenmerken als een NV over (behalve de regels inzake het bestuur van de vennootschap) en zullen de aandelen dus in principe vrij overdraagbaar zijn.

Een commanditaire vennootschap op aandelen combineert dan ook de voordelen van een personenvennootschap (stabiel bestuur) met de voordelen van een kapitaalsvennootschap (zoals de NV).

Voordelen

  • De stille vennoten zijn beperkt aansprakelijk ten belope van hun inbreng (tenzij ze zich inlaten met het beheer van de vennootschap, dan worden ze onbeperkt aansprakelijk).
  • De aandelen zijn op naam, maar vrij overdraagbaar.

Nadelen

  • De beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap.
  • Er is een notariële akte nodig voor de oprichting.
  • Een Comm.VA moet verplicht een volledig, dubbele boekhouding voeren.
  • Er is een hoog startkapitaal vereist, nl. 61.500 euro.