Voorwaarden om een eigen zaak te starten

Om u als zelfstandige te kunnen vestigen en dus een eigen zaak te starten, moet u aan een aantal algemene voorwaarden voldoen:

  • U moet meerderjarig zijn;
  • U moet uw burgerrechten bezitten;
  • U moet handelingsbekwaam zijn;
  • U mag niet door een rechter na een faillissement het verbod hebben gekregen om nieuwe handelsactiviteiten uit te oefenen (al kan dit verbod worden opgeheven);
  • U moet Belg of EU-onderdaan (inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) zijn. Bent u dit niet, dan moet u in bezit zijn van een geldige beroepskaart.

Daarnaast bepaalt uw activiteit of beroep ervoor dat u eventueel moet voldoen aan bijkomende voorwaarden.

Start u als handelaar of ambachtsman, dan moet u – op enkele uitzonderingen na – steeds uw basiskennis bedrijfsbeheer kunnen bewijzen.
Daarnaast zijn er ook een aantal beroepen waarvoor u moet kunnen bewijzen dat u over de nodige beroepsbekwaamheid beschikt.

Wilt u een vrij beroep (zoals advocaat, apotheker, architect, dokter, …) uitoefenen of starten als land- of tuinbouwer, dan moet u voldoen aan de regels van het beroep.
Een bijzondere wet regelt en beschermt deze beroepen en bepaalt ook aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Bij de opstart van uw zaak gaan wij steeds na aan welke voorwaarden u moet voldoen en of u de nodige bewijzen kunt voorleggen.