Verplichtingen na de opstart

Wanneer u bent gestart met uw eigen zaak zijn er een aantal verplichtingen waaraan u moet voldoen:

  • U bent verplicht een boekhouding bij te houden. Naar gelang de aard en de omvang van uw bedrijf moet u een vereenvoudigde of een dubbele boekhouding voeren.
    Lees meer over de boekhoudkundige verplichtingen.
  • Bent u BTW-plichtig? Dan heeft u enkele verplichtingen (het uitreiken van facturen, het opmaken van BTW-aangiftes, het betalen van BTW, …) en rechten (het recht op aftrek van de eigen betaalde BTW).
    Lees meer over de BTW-verplichtingen.
  • U moet jaarlijks een belastingaangifte indienen en op het belastbaar inkomen zal u belastingen betalen. Eenmanszaken zullen personenbelastingen moeten betalen, vennootschappen betalen vennootschapsbelasting.
    Lees meer over de verplichtingen inzake belastingen.