Zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandige helpers, meewerkende echtgenoten en startende zelfstandigen (die nog geen 4 kwartalen sociale bijdragen hebben moeten betalen) en geen ander (vervanging)sinkomen ontvangen hebben (zoals ziekteuitkering, pensioen, extra uitkering als werknemer, …), hebben recht op het overbruggingsrecht als …

Corona – overbruggingsrecht Lees meer »

Door de coronacrisis en de genomen maatregelen kan u misschien geconfronteerd worden met betalingsmoeilijkheden waardoor u uw sociale bijdragen niet meteen kan betalen. Welke mogelijkheden heeft u dan? Betalingsuitstel van de sociale bijdragen De zelfstandige die moeilijkheden heeft door het …

Corona – steunmaatregelen sociale bijdragen Lees meer »

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. …

Corona – uitstel betaling belastingen Lees meer »