Welke vennootschapsvorm kiezen?

Blijkt dat een vennootschap voor u de beste keuze is, dan zal u nog een tweede keuze moeten maken. Namelijk welke vennootschapsvorm is het best geschikt voor uw onderneming?

Ook hier zijn een aantal factoren die een rol zullen spelen: welke activiteit oefent u uit, hoe zit het met het familiaal karakter van uw zaak, hoeveel startkapitaal heeft u, in welke mate wilt u persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, hoe ziet u de structuur van de vennootschap evolueren, …

De volgende vennootschapsvormen bestaan er in België:

Elke vennootschapsvorm heeft zijn eigen kenmerken, voor- en nadelen. Rekening houdend met bovenstaande factoren zal u de juiste afweging moeten maken.